schémata | rady | návody | postupy | odpovědi | seznamy | články |

Užití bezpečnostního pásu (2. díl)


"Ono se řekne "skočit do auta a odjet", ale v mnoha případech a pro mnohé z nás, to není úplně jednoduchý a rychlý tělocvičný úkon."

pokračování...

Proces připoutání řidiče ve voze Wartburg:

     Řidič je usazen na sedadle. Pravou rukou odjistí na sloupku vozu za svým levým uchem sponu s bezpečnostním pásem. Uchopí ji a ladným pohybem přetáhne pás kolem sebe. Pokud je pás pro řidiče uzpůsoben, má téměř vyhráno. Nyní má pravá ruka za úkol vyhledal mezi sedadlem řidiče a spolujezdce ten správný prut, do kterého se spona zapne. Ještě před zapnutím je vhodné ověřit, že rozepínací tlačítko je na prutu na pravé straně, směrem od řidiče a nejedná se o prut sloužící pro připoutání spolujezdce. Po ověření lze sponu bez obav spojit s prutem.

Možná rizika představuje situace:

     a) že spona i s pásem z pravé ruky během transportu vypadnou a spadnou do prostoru mezi sedadlem a dveřmi. Pak je nezbytné se co možná nejvíce naklonit vlevo, abychom levou rukou na podlaze našmátrali spadlou sponu a pokud možno bez zamotání pásu tuto sponu předali levé ruce k dokončení zapínání.

     b) pás není upraven na postavu řidiče a je třeba jej povolit. Utahování pásu využijí spíše řidičky. V tom případě je vhodné si sponu položit do klína, rozsvítit vnitřní osvětlení ve voze a podat si brýle. U nejčasnějšího provedení pásu provedeme sejmutí plastové krytky za použití mírného násilí a stáhneme ji směrem k zámku pásu. Následně provedeme potřebné posunutí s přezkou, která vymezuje celkovou disponibilní délku pásu. Pás si na klíně urovnáme a opět za použití mírného násilí přetáhneme plastovou krytku zpět přes celou sponu. Provedeme další pokus o zapnutí. Proces lze libovolněkrát opakovat, než budeme se sílou ukotvení řidiče ve vozidle zcela spokojeni, nebo než nám praskne plastová krytka spony.

     c) při snaze o zapnutí zjistíme, že pás není dostatečně dlouhý a nedosáhne k prutu, ač je jeho přezka povolena téměř na maximum. Závada spočívá v přivření příliš dlouhého pásu, obepínajícího mohutného řidiče v zavřených dveřích. Proto je nezbytné dveře levou rukou mírně pootevřít a pravou rukou pás vtáhnout zcela do vozu. Není vhodné dveře otevírat příliš, abychom neztratili kontakt s madlem dveří a ty se nám zcela neotevřely. Poté bychom museli opakovat i postup spočívající v poskakování na sedadle, aby se dveře uvedly do protipohybu a mohli jsme je znovu zavřít. Přitom je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo znovu k přivření pásu ve dveřích. V okamžiku, kdy máme celou délku pásu k dispozici, provedeme konečné připoutání se zapnutím spony do prutu a můžeme se pak plně věnovat řešení problému, ve které kapse kalhot máme klíčky k zapalování.

Použito se svolením autora (VK). 


      |      studiovisual.cz     |      eisenacher.cz      |      trabime.cz      |      wartburg-klub.cz      |      krteracingteam.cz      |      vodacci.cz      |

X

Right Click

No right click